0822636333

Tuyển dụng

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2023

𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌 𝟏 𝐂𝐎̂́𝐂 𝐓𝐑𝐀̀ Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐄𝐌 𝐇𝐎̉𝐈 𝐋𝐎̂́𝐈 𝐕𝐀̀𝐎 𝐓𝐘𝐌 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 🙆‍♂️🙆‍♂️ 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̛́𝐢, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ “𝐓𝐲𝐦” 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

Xem chi tiết

Thời trang CALUCI đang tìm kiếm đồng đội vị trí Nhân Viên Bán Hàng

Thời trang 𝐂𝐚𝐥𝐮𝐜𝐢 đang tìm kiếm đồng đội vị trí 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗕𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩: 𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ – 𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ 𝐊𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜: 𝐵𝑎̆́𝑐 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔, 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑁𝑖𝑛ℎ,

Xem chi tiết